Blogg: På gång i Sri Lanka

Plötsliga skattevändningar på Sri Lanka

Jag tänkte återkomma om heroinsituationen i bloggen men gör det vid nästa tillfälle. Istället vill jag berätta om alkoholskattefrågan som varit på tapeten inte bara bland fackfolk utan i stort sett i alla tidningar och TV där även jag och CAN flitigt omnämns. Debatten har förts på en ganska hög nivå men eftersom elementära basfakta ibland saknas så blir det ändå en hel del tyckande.

ADIC med vänner har varit mycket aktiva i debatten men så genomfördes ändringen ändå plötsligt. Ölskatten sänktes med 35-40 procent beroende på alkoholstyrkan. En svagare öl (4,8 %) som före skattesänkningen kostade 230 Rupier (13 kr) kostar nu 150 Rupier (ca 8 kr). Merparten av den öl man dricker är dock betydligt starkare, nämligen 8,8% (ja, ni läste rätt). Nu kostar en sådan öl 270 rupier, tidigare 350. Det är en avsevärd skillnad men det rör sig fortfarande om mycket pengar för en lankes eftersom inkomsterna är låga (i runda tal en femtontdel av svenskens genomsnittsinkomst).

Jag förstår inte riktigt hur det plötsligt gick så fort att sänka skatten eftersom frågan fortfarande debatteras i parlamentet och den slutgiltiga budgeten fortfarande inte är fastställd. Det kan därför bli så att sänkningen dras tillbaka igen när budgeten är fullt spikad. Lite konstig ordning kan man tycka. Dessutom kan presidenten utfärda en exekutiv order om att inte sänka skatten och många tror att han kommer att göra det eftersom har som före detta hälsominister tidigare har kämpat mot alkohol- och tobaksindustrin.

Utvecklingen blir i alla fall spännande att följa. Om sänkningen kvarstår så kommer sannolikt alkoholkonsumtionen att öka, men det är inte helt säkert. Förra gången ölskatten sänktes kraftigt – i november 1995 med hela 70 procent – ökade förvisso ölförsäljningen men samtidigt sjönk försäljningen av brännvinet “arrack” som är den i särklass mest druckna alkoholdrycken. Arrackförsäljningen sjönk mer än ölförsäljningen ökade. Man får intrycket av att många bytte nästan rakt av från en mängd arrack till nästan samma mängd öl. Då sjunker ju konsumtionen eftersom arrack är en mycket starkare dryck (ca 33 %).

Problemet är att det kommer vara svårt att snabbt följa utvecklingen. Månadsdata kommer inte att finnas tillgängliga och årssiffror för 2018 kommer inte att finnas publikt förrän sent 2019. Öppenhet med information är mer begränsad här än i Sverige.

För två veckor sedan var jag i Thailand, först i Chiang Mai och sedan i Bangkok. I Chiang Mai träffade jag preventionsfolk från Laos, Kambodja, Burma och Thailand. Det var mycket intressant att höra hur de arbetar och jag försökte påtala vikten av att försöka följa upp och utvärdera effekter av arbetet så gott det går. I Bangkok träffade jag bland annat ThaiHealth som är Thailands stora aktör på folkhälsoområdet. Även här är skatten viktig, inte minst då 2 procent av totala alkohol- och tobaksskatterna, som kallas för ”sin tax” (syndskatt på svenska) går till Thaihealth direkt och används för förebyggande arbete: 20 % till alkohol- och tobaksarbetet och 80 % till annat förebyggande hälsoarbete. År 2016 genererade syndskatten 120 miljoner USD till ThaiHealth. Det kan vara bra att veta nu när Thaihealth arrangerar KBS-konferensen 2018.

Jag sitter på perrongen i Kandy på väg hem till Colombo. Vi har varit i Kandy på en kortare semester kombinerat med en del arbete. Flertalet på ADIC var också borta från arbetet, eftersom de var på en kollegas bröllop i Galle på södra Sri Lanka. Här får man ledigt för sådant men så har de också stora bröllop. Till bröllopet kom ungefär 250 personer varar 95 var nuvarande eller tidigare ADIC-anställda. Inte illa.

På återseende!

 

Nya priserna på de få ölmärken som säljs i landet. Kolumnen längst till höger visar skillnaden mellan de nya priserna och de gamla.