Blogg: På gång i Sri Lanka

Kontroll och tålamod

Igår träffade jag Mr Weerakkody, superintendent på Excise Department of Sri Lanka som verkar under finansministeriet. Han och andra inom myndigheten arbetar med punktskatte- och kontrollfrågor på bland annat alkohol och tobak men också med brottsbekämpning och narkotikakontroll.

Ungefär 300 personer arbetar med att besöka och kontrollera de ca 1 100 butiker och ca 1 000 restauranger som säljer alkohol i landet. De har stenkoll på det mesta, inte minst på skatterna, utan även på försäljningen. Varje månad får de in försäljningssiffror som kontrolleras mot produktionssiffror. Inget lämnas åt slumpen, vilket är perfekt för studier på vårt område. Men det tar tid att få tag på allt, vilket är en annan sämre sida av ett kontrollsamhälle.

Sri Lanka är till stora delar ett kontrollsamhälle, på gott och ont. Preventivt har det sina fördelar. Bevakning, vakter och tillsyn håller säkert nere nivåer av oönskat beteende. Baksidan är den kända: övervakning och känslan av begränsad personlig integritet och byråkrati. Man kan känna sig både trygg och ganska så liten på en och samma gång.

Inom alkoholområdet är  kontrollen alltså framträdande. ADIC samarbetar med CCT – Centre for Combating Tobacco som bekämpar tobaken och inte minst tobaksindustrin. Den nationella myndigheten – The National Authority on Tobacco and Alcohol – arbetar med att sprida kunskap om lagstiftning om alkohol och tobaksprevention.

Det finns verkligen likheter med hur Sverige var för ett antal år sedan då vi också hade mer fokus på kontroll, som vi numera kallar tillsyn. Vår starka myndighet på den tiden hette Kontrollstyrelsen som löd under det mäktigaste av departement, Finansdepartementet. Myndigheten verkade från 1909 till 1970 och frågorna hamnade något senare på Socialstyrelsen under Socialdepartementet. En hårdare kontrollerande syn på frågan fick alltså en mjukare ansats, i linje med dåtida politiska svängningar. Vad som kommer att hända på Sri Lanka kan man bara spekulera i.

Som sagt, arbetet här tar längre tid än hemma och man kan inte göra så mycket åt saken. Frågor ska behandlas, papper ska skickas in och möten ska hållas innan man kommer till skott. För en person som har överskott av iver och underskott av tålamod är det påfrestande ibland. I ett kontrollsamhälle får man helt enkelt arbeta med sin inre kontroll; inte helt fel det heller. Det håller nog en och annan med om. Idag (20 oktober) fyller jag år igen. Varken kontroll eller tålamod kan göra något åt den saken.