Blogg: På gång i Sri Lanka

Fakta, alternativa fakta och svartvita världsuppfattningar

Omslaget på myndigheten NDDCB:s årliga rapport

Alkohol- och tobaksprevention bedrivs ofta sida vid sida på Sri Lanka. Exempelvis bedriver ADIC (min värdorganisation) och den statliga myndigheten The National Authority on Tobacco and Alcohol (NATA) alkohol- och tobaksprevention. Framförallt NATA ska se till att arbetet med båda substanserna ska implementeras i linje med den nationella alkohol- och tobaksstrategin från 2006.

Narkotika ingår ofta inte utan är mer en fråga för polis, tull och andra kontrollorgan – för mycket kontroll, som jag har nämnt tidigare. Myndigheten National Dangerous Drugs Control Board (NDDCB) arbetar däremot med narkotikafrågan. NDDCB beskriver sig själva som “the pioneer Government Institution which discharges its functions with an aim to eradicate the drug menace from Sri Lanka”. Ganska så tuffa tag kan tyckas men det hörs ju också på myndighetens namn. De bedriver också behandling och rehabilitering. Substitutionsbehandling bedrivs inte alls på ön men olika andra ersättningsdroger finns, såsom diazepam.

ADIC driver ett omfattande heroinprogram som involverar många olika komponenter allt från individterapi till gruppsamtal och familjeperspektiv. Så sent som i november 2017 belönades programmet med ett pris från IFNGO (International Federation of Non-Government Organisations for Prevention of Drug & Substance Abuse) för ett ”new outstanding project”. Ceremonin hölls i anslutning till IFNGO:s 27:e internationella konferens i Macao, fint värre.

Som nästan alltid så dribblas siffror på detta område (Sverige är inte mycket bättre). NDDCB pratar om 45 000 heroinister men det baseras på en uppskattning av tillgången på heroin på gatunivå, motsvarande 985 kilo per år eller 2,7 kg per dag vilket sägs vara tillräcklig för 45 000 heroinister (på en befolkning på drygt den dubbla mot Sverige). Det mesta av heroinet kommer från Indien och Pakistan och gatupriset per gram heroin uppgick 2014 till ca 475 SEK. Renheten är väldigt låg: ca 18 % (2016). Diazepam, laktos och koffein är några av tillsatser som kan ingå.

Siffran 45 000 är högst osäker men eftersom den bestämts av den auktoritära kontrollmyndigheten (NDDCB) så är det bestämt att det är så det är. Visserligen säger andra att siffran ligger för lågt och bör räknas upp till minst det dubbla eftersom man vet att dessa typer av siffror alltid lider av grov underskattning. Både ursprungssiffran och fördubblingsresonemanget känns skakiga, minst sagt. Men makt över siffror och perspektiv är viktigt både här och i andra länder.

Apropå det så ställs man ofta inför märkliga samtal och resonemang där fakta ställs mot fakta, eller vad man nu ska kalla det. Här säger flera som jag träffat att alkoholens så kallade positiva effekter enbart rör sig om inlärda beteenden. Det finns helt enkelt ingen effekt av alkoholen (molekylen) i sig. Jag invänder och hänvisar till rapporter, artiklar, seriösa hemsidor om att alkoholen också vid små mängder påverkar hjärnans belöningssystem vilket ger en känsla av välbehag och avslappning. Det är ju därför så många dricker alkohol fortsätter jag och de flesta super inte skallen i bitar. Det är inte svart eller vitt utan skalan är bredare med ett stort grått mellanskikt. Men de hänvisar till andra fakta och till de största och mest respekterade forskarna på Sri Lanka. Forskningen hjälper inte till så mycket i sådana lägen, tyvärr. Även deras forskare har skrivit artiklar i tidskrifter – det finns numera hur många tidskrifter som helst och det är ingen idé att börja prata om ”fina och fula” tidskrifter.

Nu verkar ju många samhällsvetare inom vårt område i Sverige också tycka att allt är relativt och sanningen beror på vem som konstruerar agendan. Men i en såpass specifik fråga som alkoholens effekter så kan inte båda ha rätt. Utan tvivel är det jag som har rätt i denna fråga men alternativa fakta både i det stora och lilla dyker som sagt upp varje dag: kvinnor för inte köpa alkohol eftersom det inte lämpar sig, röker man blir man impotent, det globala liberala eliten är roten till allt det onda, Trump är inte mycket sämre än liberalen Obama. Ja så kan det låta här på ön ibland.

Jag återkommer med mer och fler intressanta företeelser om någon vecka eller så.