Blogg: På gång i Sri Lanka

Alkohol, traditioner och nya mönster

Jag är tillbaka igen på Sri Lanka efter en kortare vistelse i Sverige. Det känns bra att få fortsätta med det jag började rota i tidigare: siffror om alkoholkonsumtionen. Bara var tionde kvinna och var tredje man dricker alkohol på Sri Lanka.

Ungefär 80 procent av den totala alkoholkonsumtionen på Sri Lanka består av sprit där nästan allt utgörs av arrack (flaskorna på bilden). Det är ett brännvin som på ön oftast görs av fermenterad saft från kokosnötsblommor eller sockerrör. Öl svarar för ca 19 procent, medan vinkonsumtionen inte ens uppgår till en halv procent. Den totala konsumtionen, enligt försäljningssiffror, uppgår till ca 2,5 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Omfattningen av den oregistrerade konsumtionen är omdiskuterad (en bekant debatt…) men uppgår, enligt flera som jag pratat med till ca 6-8 procent av totalen. WHO-siffror för Sri Lanka säger något helt annat. De redovisar en siffra på 1,5 liter vilket motsvarar ca 40 procent av totalkonsumtionen. Jag har inte ännu fått svar på varifrån denna siffra kommer, ingen tycks veta.

En betydande skillnad mot Sverige är att knappt en tredjedel av männen och en tiondel av kvinnorna dricker alkohol. Männen dricker hela 25 gånger mer alkohol än kvinnorna. Totalkonsumtionen fördelas alltså på en liten grupp män med hög spritkonsumtion – en väldigt olycklig kombination. Enligt WHO uppgår genomsnittskonsumtionen för dess män till över 26 liter ren alkohol. Det låter mycket och baseras delvis, tror jag, på en felaktig uppskattning av den nyss nämnda oregistrerade alkoholen. Under alla omständigheter är konsumtionen betydande bland de som dricker regelbundet och skadorna blir då också höga. Siffrorna på alkoholrelaterad levercirros bland männen är, enligt WHO, mer än fyra gånger högre än i Sverige.

Frågan man ställer sig är om Sri Lanka kommer att vandra samma utstakade väg som andra globaliserade och “moderniserade” länder. Sådana tecken finns. Alkoholförsäljningen har ökat med ca 30 procent under de senaste 10 åren. Ökningen gäller särskilt öl och den typen av sprit som är vanlig i vår del av världen såsom vodka, gin och whisky. Att den spriten inte är särskilt rotad på Sri Lanka inser man när hela den spritgruppen benämns som foreign liquor. Experter som jag har pratat med säger också att fler kvinnor dricker än tidigare och att det främst är den urbana rikare delen av befolkningen som anammar dessa nya dryckesmönster.

Torsdagen var en s.k. Poya-dag, en buddistisk helgdag som firas varje fullmåne. Under dessa dagar serveras och säljs ingen alkohol. Jag har i alla fall inte hört eller sätt något undantag från denna regel. Här får alltså traditioner fortfarande råda och inte turisternas sug efter alkohol.

På återseende.