REPLIK: Barn diagnostiseras inte i ett vakuum

I artikeln »Osäkert kunskapsläge« intervjuas jag om en studie jag gjort kring hur identifiering (och eventuell framtida diagnostisering) av FASD-tillstånd diskuteras offentligt i Sverige. Jag har i denna studie kommit fram till att en aspekt som i hög grad präglar diskussionerna är