Könsmärkta röstsedlar vid förbudsomröstningen

Trots att kvinnlig, och lika, rösträtt precis hade införts blev valsedlarna könsmärkta i folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922. Kerstin Hesselgren, den först invalda kvinnan i riksdagens Första kammare, tyckte att det var fel och att rusdrycks­frågan borde vara gemensam för hela folket, skriver Jan-Ewert Strömbäck.