Bristande statistik försvårar översikt av missbruksvården

Många och omfattande försök har gjorts för att få till en samlad nationell statistik för all missbruksvård. Rapporter och utredningar har sett dagens ljus, men ännu inget regeringsförslag. Man har inte fått ihop lagstiftningen för att värna den personliga integriteten. Regeringar har

Brist på samverkan ger ojämlik vård

Missbruksproblematiken har ökat i Sverige de senaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting har därför valt att prioritera området genom att stödja samverkan mellan kommuner och landsting, tydliggöra ansvarsfördelningen och ta fram en konkret handlingsplan för 13—29-åringar. Gerhard Larsson, som gjorde Missbruksutredningen 2011, menar att det inte

Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling

Substitutionsbehandling betraktas idag som best practice för personer som vill sluta med heroin, men finns det alternativ? Petter Karlsson skriver om personer som har slutat med heroin genom att hitta meningsfulla alternativ till livet som heroinanvändare. Substitutionsbehandling med metadon eller buprenorfin är

Vem får bli för full?

Det är en dum fråga, men, som många dumma frågor, är den värd att ställa. I det här fallet eftersom svaret säger en hel del om hur vi ser på varandra. Anders Borg, före detta moderat finansminister, får bli för full. Enligt de uppgifter

Alkoholfrågan kvävs av smittskyddet

Sverige behöver en separat myndighet för ANDT-området. Frågorna har hamnat i skuggan av smittskyddsarbetet inom Folkhälsomyndigheten och Sverige halkar efter internationellt, skriver professor Sven Andréasson. Det var ett strategiskt misstag att slå samman Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet. Folkhälsoinsatserna, inte minst inom ANDT-området (Alkohol,

#4/2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prioriterar samverkan inom missbruksvården. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling. Alkoholreklam i sociala medier. Och mycket mer! Innehåll Inledaren: När stuprören skramlar och väsnasForskarintervjun: “Dela och vinn!” — på sociala medier suddas gränserna för reklam utAtt sluta med heroin utan