Alkohol

Svensk alkoholdebatt saknar ideologi

Foto: Julius von Wright

Alkohol är ju sjukt ouppskattat att prata om, säger Linda Engström från IOGT-NTO under Alkohol & Narkotikas alkoholpolitiska samtal under Almedalsveckan. Övriga paneldeltagare håller med – alkohol blir ingen valfråga 2018. Men är Sverige i behov av en ideologisk alkoholpolitik?

Gårdsförsäljning eller frågan om vård och behandling kan bli frågor som väcks inför riksdagsvalet nästa år. Men ingen tror på en ideologisk alkoholpolitisk diskussion.

På tisdagen deltog Linda Engström, kommunikation- och påverkanschef IOGT-NTO, Håkan Leifman, direktör på CAN, Ewa-May Karlsson, (C) Västerbottens läns landsting, rapportör Regionkomittén, Jenny Petersson, (M) riksdagsledamot och medlem i socialutskottet i ett samtal om alkoholpolitik, ledd av Lucas Nilsson från tankesmedjan Nocturum.

 

I Sverige har vi en stark folkrörelse, inga populistiska partier som driver frågan och ett starkt stöd för monopolet

 

Den finska regeringen har kommit överens om en ny alkohollag, som förlänger alkoholmonopolets öppettider, avbyråkratiserar serveringstillstånden och möjliggör gårdsförsäljning för mikrobryggerier – för att nämna några av de förändringar som föreslås. Frågan om starköl och alkoläsk flyttas till matbutiker blir en samvetsfråga för politikerna under höstens omröstning och är ännu en öppen fråga. Det isländska alkoholmonopolets vara eller icke kommer också än en gång att diskuteras på Island och Norge har öppnat upp för gårdsförsäljning och monopolöppet på julafton. Särskilt på Island och i Finland har marknadsintressen och en strävan till att minska byråkrati lett till att folkhälsofrågorna har fått mindre spelrum.

Kan samma våg av liberalisering nå Sverige? Alla paneldeltagare är skeptiska till en sådan utveckling. Samförståndet för den svenska alkoholpolitiken sträcker sig över partigränserna i alla stora frågor.

– I Sverige har vi en stark folkrörelse, inga populistiska partier som driver frågan och ett starkt stöd för monopolet, säger Håkan Leifman.

Han får medhåll av Linda Engström. Sverigedemokraterna har ingen sammanhängande alkoholpolitik, men hon är mer orolig för de liberala krafterna.

– Det största problemet är ointresset. De som bryr sig om alkoholpolitik vill liberalisera. Den svenska alkoholdebatten är tråkig och är inte progressiv, säger Linda Engström.

Hon efterlyser en debatt om att utveckla och inte bara bevara alkoholpolitiken. Liberalisering och bevarande blir ofta de två poler som möts i debatten – kunde man inte tänka sig restriktiva argument som även utvecklar alkoholpolitiken?

Klicka på bilden för att läsa mer om evenemanget.

Jenny Petersson (M) tycker att gårdsförsäljning skulle vara ett sätt att utveckla den svenska modellen – en modernisering. Hon lyfter gårdsförsäljning som en av de få ideologiska frågor som finns för tillfället på alkoholområdet.  Hon är även skeptisk till skattehöjningar – det finns en smärtgräns.

– Men vad är för höga skatter, frågar sig Håkan Leifman och fortsätter

– CAN har följt de skattehöjningar som gjorts och de har inte lett till ökad införsel. Vi är långt ifrån det taket.

Håkan Leifman ifrågasätter även bristen på en myndighet som driver alkoholfrågan, men får mothugg från Jenny Petersson.

– Vi har redan Folkhälsomyndigheten, men vi måste fråga oss vad myndigheter ska göra – ska de jobba med opinionsbildning för skattepengar. Vi måste rikta insatserna där de behövs, men inte rikta pekfinger.

 

Enstaka motioner om alkoholmonopolets avveckling lämnas in varje år. Merparten av motionerna förslår liberaliseringar och gårdsförsäljningen är den klart största frågan. Klicka här för en fullständig förteckning av motioner åren 2014-2016.

 

Under Almedalsveckan har det blivit tydligt att det är ungdomsförbunden som är särskilt aktiva i alkoholpolitiska frågor. Förbunden har deltagit i många paneler och visar ofta ett större intresse än sina moderspartier. Håller åsikterna i sig när ungdomspolitikerna blir del av den etablerade politiken?

– Det är ungdomsförbunden uppgift att spreta åt olika håll, men ofta följer åsikterna inte med senare, säger Jenny Petersson.

Från publiken påpekar Liberalernas Gabriel Romanus att även de borgerliga politikerna tycks anpassa sig till den svenska modellen när de är i regeringsmakt och påminner om de skattehöjningar som gjordes under Alliansens styre.

Vad kunde då trigga en ideologisk alkoholpolitisk debatt i Sverige? En ekonomisk kris? Ett populistiskt parti som driver frågan? Vad som blir tydligt under panelsamtalets gång är att det kommer att krävas mycket för att en sådan debatt ska ta fart.

– Kanske behöver vi en stor ökning av ungas alkoholkonsumtion för att få en debatt värd namnet, säger Håkan Leifman.

Se hela panelsamtalet här.