Alkohol Narkotika

Sexuella övergrepp förebyggs genom fokus på unga killar

Foto: Julius von Wright
Det finns ingen arena där tjejer är helt fredade, säger kriminologen Nina Rung under seminariet Fullständiga rättigheter för flickor i Norden, arrangerat av KSAN. Övergrepp förebyggs i tidig ålder genom att prata med pojkar om normer och gränser. Men männen måste också själva ta ansvar och prata om gränser.

– Vart femte barn i Sverige blir sexuellt ofredad före sin 18-årsdag. Och två tredjedelar av dem är tjejer. Det är i skolan och på nätet som övergreppen sker. Det är inget nytt – så här har det sett ut länge, säger kriminologen och barnrättsexperten Nina Rung och fortsätter

– Vi behöver jobba med normer bland pojkar i tidig ålder, det är där insatserna behövs. Att visa vad som är okej och visa att våld inte är ett sätt att visa kärlek. Vi måste lära oss om kropp, om var gränser går och vad som räknas som brott.

Nina Rung får medhåll av Nathalie Carlryd som är verksamhetschef vid Sveriges blåbandsungdom.

 

Vi behöver jobba med normer och jobba med pojkar i tidig ålder, det är där insatserna behövs.

 

– Det handlar om vettigt mänskligt beteende, det är inte hjärnkirurgi. På Sveriges blåbandsungdom diskuterar vi mycket om vilka ord vi använder och om könsnormer, det tror vi att är viktigt.

Nathalie Carlryd tycker att medvetenheten om normer varierar mycket mellan ideella organisationer. Mycket av organisationernas verksamhet sker lokalt, vilket sätter krav på vidareutbildning för organisationernas aktiva.

– Civilsamhället har stått för de stora samhällsförändringarna i Sverige, men vi är efter på detta område, konstaterar Nathalie Carlryd.

 

Bråvalla festival har fått mycket uppmärksamhet den senaste veckan efter att arrangörerna meddelade att de lägger ner festivalen på grund av sexuella övergrepp som skett på festivalen. Nina Rung och Nathalie Carlryd är besvikna över att festivalen läggs ner. Det får övergreppen att framstå som festivalproblem och inte samhällsproblem. Att män går över gränsen och ofredar, Det är där som problemet ligger.

– Det blir så lätt att inte ta sig an diskussionen, säger Nathalie Carlryd.

 

97 procent av 16-åriga pojkar har sett på porr och Nina Rung berättar att många av de övergrepp som hon har stött på i sitt arbete vid polisen motiveras av gärningsmannen med att han har sett det i porr. Killar är 12 år när de börjar söka efter porr, vilket är lång tid innan de själva blir sexuellt aktiva. 90 procent av all gratis porr innehåller våld mot kvinnor.

– Jag tror vi kommer att prata mer om porr om några år, säger Nina Rung.

Under samtalet uppmanas männen i publiken att börja prata om sexuella övergrepp. Män lyssnar främst på andra män – därför måste även de prata om de här frågorna.

– Hur ser man på att kalla någon för hora? Man kan börja där man står, säger Nina Rung.

I panelsamtalet deltog även Sigríður Björnsdóttir från  Blátt Áfram Island, som berättade om hur de jobbar för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Övergrepp i barndomen ökar risken för att utveckla missbruk senare i livet. Övergrepp är vanligare än många tror och hon anser att det är viktigt att komma ut med sådan information. Blátt Áfram jobbar med att informera vuxna om hur de kan identifiera tecken på sexuella övergrepp bland barn.

Se hela panelsamtalet här.

Panelsamtalet arrangerades av KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor