Alkohol

”Opinionsbilda för att bryta alkoholnormen!”

Foto: Julius von Wright
En debattsugen panel med ungdomspolitiker träffades på tisdagen i ett fullpackat Soberian för att diskutera alkoholbudskap i sociala medier. Räcker det med självreglering eller måste förbudet mot alkoholreklam förtydligas? Frågan delar ungdomsförbunden – men många är eniga om att det behövs mer aktivism för att bryta normer.

Det Liberala Ungdomsförbundet (Luf) och Moderata Ungdomsförbundet (Muf) sticker ut när ungdomsförbunden träffas tidigt tisdag morgon i Soberian för att debattera alkoholbudskap på sociala medier. Joar Forssell (Luf) och Helena Nanne (Muf) är kritiska till att skärpa förbudet mot alkoholreklam riktade till under 25-åringar, medan övriga i panelen – Andrea Törnestam (SSU), Henrik Malmrot (Ung Vänster), David Ling (Grön Ungdom), Hedvig Åkesson (KDU) och Hedda Tingskog (Unga Feminister) – anser att lagstiftning kan behövas för att minska antalet alkoholbudskap som når unga idag.

– Den reklam som finns på sociala medier kan självregleras. Populariteten hos personer som är på sociala medier bygger på förtroende. Gör de sådant som sänker förtroende så kommer de att förlora på det, säger Joar Forsell och fortsätter

– Det effektivaste är att opinionsbilda, det tycker jag att UNF (samtalets arrangör Ungdomens Nyktershetsförbund, red.anm) ska göra. Om alla tycker att det är fel att göra reklam för alkohol, så kommer bloggare att inte göra det.

Muf och Luf får mothugg av övriga i panelen, som ifrågasätter idén om självreglering. Sveriges populäraste profiler på sociala medier visade sammanlagt 171 alkoholbudskap – alla positiva – under en veckas tid. Det visar en rapport som IQ har sammanställt. Bilderna utstrålar glädje och social samvaro, skriver IQ i sin rapport.

– Det intressanta är att de flesta redan tycker att unga inte ska utsättas för alkoholreklam, men det händer ändå. Företag kommer inte att självreglera, svarar Henrik Malmrot från Ung Vänster.

Ungdomsförbunden kan enas om att det behövs en motreaktion mot den positiva bild av alkohol som ofta förmedlas på Twitter, i bloggar och på Facebook. Alla kan ta ett ansvar för att inte romantisera alkoholen – man kan lagstifta om den köpta reklamen, men man kan inte säga vad folk ska sätta upp på sociala medier.

– Normer styrs både av marknadskrafter och folks inställningar. Där måste vi starta en rörelse och jag tror vi kan tänka solidariskt också i sociala medier. Man behöver inte ta med vinglaset i bilden, föreslår SSU:s Andrea Törnestam.

Hedda Tingskog från Unga Feminsiter uppmärksammade frågan ur ett bredare perspektiv. Alkoholreklam och de positiva alkoholbudskap som sprids på sociala medier förstärker alkoholnormen.

– Det handlar om alkoholens ställning i samhället. Jag tror de flesta har en väldigt bra kännedom om alkoholens effekter. Vi måste fråga oss varför vi behöver alkoholen för att ge utlopp för våra känslor, säger Hedda Tingskog.

Kan ökade restriktioner hota yttrandefriheten? Joar Forssell ansåg att det måste finnas ett välfärdssystem som fångar upp personer som det går dåligt för, men det får inte ske på bekostnad av friheter och rättigheter. David Ling från Grön Ungdom argumenterar inte mot att alla ska ha rätten att göra bra och dåliga val.

– Men förbudet mot alkoholreklam är inget nytt och det har inte hotat demokratin tidigare, påpekar han.