Alkohol Veckans siffra

Veckans siffra: Ungas alkoholkonsumtion

Andelen 16-åringar som druckit alkohol de senaste 30 dagarna

Källa: Guttormsson U & Leifman H (2016). ESPAD i Sverige – Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015. Rapport 159. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Kraus, L. et al (2016). The 2015 ESPAD Report. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Lisbon: The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).