Alkohol Veckans siffra

Allmänna motioner 2014-2016

Kategorin övriga innehåller motioner som inte behandlar specifika frågor.

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten. Källa: Sveriges riksdag

 

Förteckning över alkoholpolitiska motioner 2014-2016:

2016: 24 stycken

Motion 2016/17:3498 av Sofia Fölster (M)
Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik

Motion 2016/17:3337 av Sofia Fölster (M)
Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2016/17:3091 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)
Reducerad alkoholskatt för småbryggerier

Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter

Motion 2016/17:2666 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Förändring av alkohollagen

Motion 2016/17:1927 av Erik Andersson m.fl. (M)
Betalning för lagring av omhändertagen alkohol

Motion 2016/17:1890 av Finn Bengtsson (M)
Effekter av alkoholskatten på införsel av sprit

Motion 2016/17:1883 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M)
Alkoholsmuggling och bussbolagens ansvar

Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)
Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker

Motion 2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S)
Översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT

Motion 2016/17:1405 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M)
Situationen för kommunernas alkoholhandläggare

Motion 2016/17:1398 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2016/17:1324 av Stefan Nilsson och Jan Lindholm (båda MP)
Möjligheter för kommuner att bedriva en restriktiv alkoholpolitik

Motion 2016/17:1250 av Tina Ghasemi och Hans Rothenberg (båda M)
Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2016/17:1110 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Gör åldersgränsen för köp av alkohol logisk

Motion 2016/17:625 av Laila Naraghi och Hillevi Larsson (båda S)
Översyn av regleringen och tillsynen av alkoholreklam i sociala medier

Motion 2016/17:565 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:511 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:417 av Sten Bergheden (M)
Skaraborg som testområde för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:284 av Lars-Axel Nordell (KD)
Detaljhandelsmonopolet i alkoholpolitiken

Motion 2016/17:270 av Maria Malmer Stenergard och Åsa Coenraads (båda M)
Gårdsförsäljning och provsmakning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:164 av Saila Quicklund och Gunilla Nordgren (båda M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2016/17:134 av Jan Ericson (M)
Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2016/17:46 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

 

2015: 19 stycken

Motion 2015/16:2920 av Jan R Andersson (M)
Servering av alkohol inom inrikes trafik

Motion 2015/16:2285 av Larry Söder (KD)
Utredning av alkoholmarknadsföringen

Motion 2015/16:2022 av Angelika Bengtsson (SD)
Alkoholförtäring vid sportarrangemang

Motion 2015/16:2006 av Björn Söder m.fl. (SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2015/16:1903 av Saila Quicklund och Gunilla Nordgren (båda M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2015/16:1713 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M)
Situationen för kommunernas alkoholhandläggare

Motion 2015/16:1590 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)
Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker

Motion 2015/16:1544 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Åldersgräns för köp av alkohol

Motion 2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. (S)
Begränsning av alkoholreklamen

Motion 2015/16:1195 av Lars-Axel Nordell (KD)
En solidarisk alkoholpolitik

Motion 2015/16:773 av Maria Malmer Stenergard och Åsa Coenraads (båda M)
Gårdsförsäljning och provsmakning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2015/16:689 av Tina Ghasemi (M)
Tillåtande av gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2015/16:596 av Anna Wallentheim (S)
Detaljhandelsmonopol för alkohol

Motion 2015/16:595 av Anna Wallentheim (S)
Begränsning av alkoholmarknadsföring i sociala medier

Motion 2015/16:480 av Eva Lohman och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Ändringar i alkohollagen

Motion 2015/16:242 av Jan Ericson (M)
Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2015/16:78 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2015/16:76 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Slopat detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga drycker

Motion 2015/16:75 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

 

2014: 19 stycken

Motion 2014/15:2879 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M)
Mer stöd till kommunernas alkoholhandläggare

Motion 2014/15:2583 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)
Servering av alkohol inom inrikes trafik

Motion 2014/15:2504 av Gustaf Hoffstedt (M)
Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2014/15:2419 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (M)
Införsel av alkohol för personligt bruk och busschaufförers ansvar

Motion 2014/15:2399 av Robert Halef (KD)
Inför obligatoriska alkoholtester för alla piloter som flyger i Sverige

Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Tv-sänd alkoholreklam

Motion 2014/15:1991 av Hans Wallmark (M)
Det alkoholhistoriska kulturarvet

Motion 2014/15:1982 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (MP)
Energiinnehåll i alkoholhaltiga drycker en viktig konsumentupplysning

Motion 2014/15:1759 av Lars Hjälmered (M)
Gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Motion 2014/15:1745 av Elin Lundgren (S)
Sänkta införselkvoter för alkohol

Motion 2014/15:1739 av Lars Mejern Larsson (S)
Motarbetande av den illegala alkoholinförseln

Motion 2014/15:1738 av Lars Mejern Larsson (S)
Nordisk samarbetsplattform mot illegal alkoholhandel

Motion 2014/15:1691 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Åldersgräns för köp av alkohol

Motion 2014/15:1611 av Barbro Westerholm m.fl. (FP)
Riskbruk av alkohol bland årsrika kvinnor

Motion 2014/15:1594 av Tuve Skånberg (KD)
Varningstext på alkoholdrycker

Motion 2014/15:1477 av Margareta Cederfelt och Christian Holm (M)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2014/15:1393 av Mikael Oscarsson (KD)
Alkohol- och narkotikafri graviditet

Motion 2014/15:1015 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2014/15:974 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2014/15:941 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren (S)
Alkoholleveransutredningen och privat införsel av alkoholdrycker

Motion 2014/15:750 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)
Näthandel med alkohol

Motion 2014/15:665 av Jan Ericson (M)
Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2014/15:650 av Olof Lavesson (M)
Tider för servering av alkohol

Motion 2014/15:611 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Slopat detaljhandelsmonopol för alkoholhaltiga drycker

Motion 2014/15:561 av Per Lodenius (C)
Alkoholreklam

Motion 2014/15:453 av Boriana Åberg (M)
Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2014/15:434 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)
Åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen